Pressiteade

Jaga

Renaulution, nüüd Revolution

Pärast 7. novembril 2022 Jean-Dominique Senardi juhtimisel toimunud direktorite nõukogu heakskiitu esitlesid Renault Grupi tegevjuht Luca de Meo ja Renault Grupi finantsjuht Thierry Piéton 8. novembril toimunud konverentsil Renaulution strateegia kolmandat peatükki. Seni arenesid autotootjad küpse sisepõlemismootorite tehnoloogia ja klientide stabiilsete ootuste keskkonnas. Käimasolevad muutused, mis kujundavad ümber autotööstust, toovad kaasa täiendavate väärtusahelate tekke: elektrisõidukid, tarkvara, uued liikuvusteenused ja ringmajandus. Pärast 2021. aasta jaanuaris esitletud strateegilise Renaulution plaani kahte esimest etappi, Resurrection ja Renovation, avab Renault Grupp kolmanda peatüki: algab etapp Revolution, eesmärgiga saada järgmise põlvkonna autotootjaks.

„See, mida grupp vaid 2 aastaga finantspöörde osas on saavutanud, onsilmapaistev ja me ei peatu siin. Viime oma vankumatud põhialused – väärtuseelistatud mahule, konkurentsivõime ja kapitali efektiivsus – järgmiseletasemele. Ettevõtte uus arhitektuur võimaldab meil parandada finantstulemusi,sihiks on kasumlikkus, vaba rahavoog ja kasutatud kapitali tasuvus. Pühenduminestruktuuriliselt kasumlikumatele väärtusahelatele muudab meie äritegevusekombinatsiooni ja loob väärtust. Keskendudes kasvavatele ja raha teenivateleettevõtetele, on meie plaan ambitsioonikas, kuid praegust makromajanduslikkukonteksti arvestades ka realistlik. Renaulution plaani sihtasutus onomafinantseering, kuid seda toetavad välisrahastused ja partnerlussuhted, misvõimaldavad juurdepääsu peamistele väärtusahelatele, et kiirendadamajanduskasvu ja innovatsiooni, vähendades samal ajal kapitalivajadust.Kokkuvõttes on Revolution ka rahaline ja selle eesmärk on luua väärtust kõigilemeie sidusrühmadele, nagu näitavad meie dividendipoliitika ja meie eesmärksuurendada töötajate osalust,“ütles Renault Grupi finantsdirektorThierry Piéton.

Järgmise põlvkonna autotööstuse poole

Olles oma esialgsetesteesmärkidest märkimisväärselt ees, avab Renault Grupp Renaulution plaanikolmanda peatüki nimega Revolution. Renault Grupi eesmärk on saada järgmisepõlvkonna autotootjaks, mis põhineb viiel kõigile uutele väärtusahelatelekeskendunud ettevõttel:

    • Ampere: esimene puhtalt elektrisõidukite ja nende tarkvaraga tegelev ettevõte, mis sündis originaalseadmete tarnetõrgetest
    • Alpine: tipptasemel nullheitega globaalne bränd, mis põlvneb võidusõidust. Unikaalne kapitalimahutuse vähendamise mudel, mis on kombineeritud patenteeritud tehnoloogiatega
    • Mobilize: üles ehitatud juhtiva finantsteenuste ettevõtte ümber, et siseneda uute liikuvus-, energia- ja andmepõhiste teenuste turule
    • The Future Is NEUTRAL: esimene 360° ringmajanduse ettevõte autotööstuses alates suletud ahela materjalidest kuni akude ringlussevõtuni
    • Power: Renault Grupi traditsiooniline põhitegevus jätkab uuenduslike madalate heitkogustega sisepõlemis- ja hübriidsõidukite arendamist Renault, Dacia ja Renault LCV brändide all, millest igaühel on oma pühendunud organisatsioon ja juhtimine. Selle ärivaldkonna tugevdamiseks ja tuleviku kavandamiseks teatame ülemaailmse juhtiva sisepõlemis- ja hübriidjõuseadmete tehnoloogiate esimese taseme tarnija loomisest (Horse projekt)

Tugevadfinantsväljavaated uude ajastusse sisenemisel

Renault Grupp on seadnud endalejärgmised finantseesmärgid 2030. aastani. Esimeseks, saavutada 2025. aastaksüle 8%-line tegevuskasumimarginaal ja 2030. aastaks üle 10%. Teiseks, tagadavaba rahavoog aastatel 2023-2025 keskmiselt üle 2 miljardi euro aastas jaaastatel 2026-2030 keskmiselt üle 3 miljardi euro aastas.

Lisaks neile plaanib RenaultGrupp taastada dividendide maksmise alates 2023. aastast (2022. aasta täisaastakohta – ootab aktsionäride üldkoosoleku heakskiitu). Selle Renault Grupi jaoksesimese dividendipoliitika tulemusel kasvab dividend keskpikas perspektiivisregulaarselt ja järk-järgult kuni 35%-ni grupi konsolideeritudpuhaskasumist emaettevõtte aktsia põhjal. Selleks peab grupp saavutama omaesimese prioriteedi: pöörduda tagasi investeerimisklassi reitingujuurde.

Ülejäänudrahalise eraldise puhul soovib grupp kaasata töötajaid tulemustesse, etedendada ühist kuuluvustunnet ja kasvatada väärtuskultuuri. Spetsiaalsetetöötajate osalusprogrammide eesmärk on saavutada töötajate osaluse kasvamine2030. aastaks 10%-ni grupi kapitalist.

Rohkem infotgrupi edasistest plaanidest leiab kas manuses olevast pressiteatest või RenaultGrupi veebilehelt SIIT.

Konverentsi saabjärele vaadata SIIT.

Galerii

Allalaetavad failid

Ole ühenduses

Jälgi meid sotsiaalmeedias

Meie veebileht kasutab küpsiseid.